Sunday, 12 May 2013

PANDUAN MENULIS ULASAN


CARA MENJAWAB BAHAGIAN C

v  Baca keseluruhan petikan dan fahami.
v  Gariskan ayat yang ada nilai-nilai murni.
v  Catatkan semua nilai murni yang ada.
v  Tulis dengan ayat sendiri yang lengkap 
       menyatakan keterangan lanjut tentang  
       kepentingannya.
v  Semak jawapan, pastikan ayat mengikut struktur 
      dan gramatis.

No comments:

Post a Comment