Tuesday, 28 May 2013

POLA Darjah Penghabisan KATA ADJEKTIF

ter  +  kata adjektif
1. Zikril pelajar yang  terpandai  di kelasnya.
paling  +  kata adjektif
1. Zikril pelajar yang  paling  pandai  di kelasnya.     
ter  +  amat / sangat  kata adjektif
3. Suara penyanyi itu  merdu.
2. Suara penyanyi itu  amat / sangat  merdu.
1. Suara penyanyi itu  teramat / tersangat  merdu.
amat / sangat / sungguh  kata adjektif  +  sekali
3. Kulit penceramah itu  gelap.
2. Kulit penceramah itu  amat / sangat / sungguh gelap.
1. Kulit penceramah itu  amat/sangat/sungguh  gelap  sekali.
amat / sangat / sungguh  kata adjektif  +  nian
3. Suara pemidato itu  lantang.
2. Suara pemidato itu  amat / sangat / sungguh  lantang.
1. Suara pemidato itu  amat/sangat/sungguh  lantang  nian.
sungguh amat / terlalu amat  kata adjektif
 3. Bisa gigitannya  pedih.
 2. Bisa gigitannya  sungguh / terlalu  pedih.
 1. Bisa gigitannya  sungguh amat / terlalu amat  pedih.
   

No comments:

Post a Comment